Fördjupningsprojekt/Ex-jobb

I takt med utvecklingen av såväl svårlösliga som biotekniska läkemedel har behovet av mer avancerade bärarsystem ökat. Vår forskning adresserar detta genom att vi studerar olika typer av polymer-, lipid-, and tensidsystem tillsammans med olika läkemedel. Speciellt fokus läggs på peptid- och proteinläkemedel, och hur dessa växelverkar med polymer- och lipidsystem, men även växelverkan mellan de senare och svårlösliga lågmolekylära läkemedel undersöks. I förlängningen syftar forskningen till att möjliggöra eller underlätta utveckling av nya läkemedel. Eftersom forskningen är tvärdisciplinär till sin natur, karaktäriseras den av samarbeten med ett flertal olika discipliner, från materialvetenskap till kemi, bioteknik, och medicin, såväl som av en nära samverkan med industri.

Vi välkomnar studenter, såväl svenska som internationella, som vill göra sitt examensarbete i vår grupp, och vi kan erbjuda intressanta projekt. Dessa är förankrade i vår aktuella forskning vilket innebär att de förändras och utvecklas allteftersom vår forskning fortskrider.

Om du är intresserad, kontakta professor Per Hansson eller universitetslektor Magnus Bergström för vidare diskussion.

Länk till Projektportalen, Farmaceutiska Fakulteten

Länk till allmän information om projektarbete/examensarbete vid institutionen

Några aktuella områden:


Läs mer om vår forskning 

Senast uppdaterad: 2022-10-24