Våra kurser & Masterprogram

Biologiska läkemedel

Både forskning och användning av biologiska läkemedel har ökat lavinartat det senaste decenniet. Själva läkemedlet kan vara i form av proteiner såsom antikroppar, celler eller virus. Till skillnad från småmolekylära läkemedel behöver biologiska läkemedel produceras av levande organismer (bakterier eller eukaryota celler) eftersom de är stora och komplexa molekyler. Det är just de biologiska läkemedlens komplexitet som gör att de har så många möjligheter. Till exempel kan antikroppar kan binda väldigt specifikt till sjukdomsproteiner och därmed påverka dem på mer exakta sätt än småmolekylära läkemedel kan.  Läs mer om vår forskning här!

Vi ger ett tvåårigt internationellt Masterprogram i Biologiska Läkemedel där du får lära dig om hela livscykeln för dessa läkemedel, från design till produktion, testning och biosimilarer. 

Vi har även ett valbart spår i Biologiska Läkemedel på masterprogrammet i Läkemedelsutveckling. Vi ger också en mycket omtyckt kurs på avancerad nivå i Biologiska Läkemedel där en stor del av undervisningen kretsar kring en designinriktad laboration. Som uppföljning till denna ger vi kursen Farmaceutisk Proteinläkemedelsutveckling.

Det finns även möjligheten att göra ett Fördjupningsprojekt i Biologiska läkemedel och immunterapi på 30 hp där projekten ligger i linje med den forskning som görs inom Biologiska Läkemedel på institutionen för Farmaci.

Program- och kursansvarig för Biologiska läkemedel är Jamie Morrison. Studierektor för biologiska läkemedel är Greta Hultqvist. Kontakta dem om du har specifika funderingar.

Senast uppdaterad: 2022-12-05