Proteinläkemedels-design

Genom rationell in silico-design utvecklar vi proteinläkemedel och transportörer för att förstå sjukdomsmekanismer, samt hur vi kan behandla dessa.

Om oss

Bakre raden: Andrés De La Rosa, Nicole Metzendorf, Greta Hultqvist, Miruna Pavel, Jamie Morrison, Sofia Stenler
Främre raden: Samar Omer, Inga Petersen, Alex Petrovic, Muhammad Ali, Ana Godec, Fadi Rofi 

Immunterapi är ett av de snabbaste växande fälten inom läkemedelsutveckling. Antikropparna som används vid immunterapi måste injiceras i blodet och kan inte passera cellmembran och inte heller komma in i hjärnan då den skyddas av blod-hjärnbarriären (ett lager av tätt ihopsittande celler). Utan modifiering så når de därför idag bara lättåtkomliga mål. Målet med vår forskning är att öppna upp möjligheter att nå nya mål. Vi designar multispecifika antikroppar, där en del binder till det som man vill påverka för att modifiera eller detektera en sjukdom och andra delar verkar som transportörer för att ta antikroppen till sitt mål.

Läs mer om vår foskning och om vilka som jobbar med vad här.

Förutom forskning så har vi även tagit fram och är ansvariga för masterprogrammet i Biologiska läkemedel, där Jamie Morrison är samordnare och Greta Hultqvist är studierektor och alla i gruppen är inblandade i undervisning på olika sätt.

Figur 1. En antikropp med blodhjärnbarriärstransportörer.
Hur transportörerna är
 kopplade till antikroppen är viktigt för
dess funktion.
Figur 2. Om blodhjärnbarriärstransportören är kopplad till en antikropp
som binder till de protofibriller som bildas i Alzheimers sjukdom så kan man
använda de för att föjla sjukdomsprogressionen med en PET.

Figur 3: Exempel på hur rationell design av proteiner öppnar
upp möjligheter till att nå nya terapeutiska mål.

Senast uppdaterad: 2022-12-19