Immunonkologi

Vår forskning är inriktad på utveckling och validering av nya biologiska läkemedel och kring kombinationsterapier, där vi önskar utveckla terapier med optimal aktivering av tumörspecifika T-celler. Vår forskning är också inriktad på analyser av biverkningar relaterade till dessa terapier, såsom interaktioner med Fc-receptorer, komplementsystemet och hur detta kan studeras i humaniserade modellsystem.

I ett humant helblodssystem har vi studerat biverkningarna i form av infusionsreaktioner, läkemedel/immuncell-interaktioner och kaskadsystem (Fletcher et al. International Immunopharmacology 2018). I detta system har vi även studerat hur T cellers svar kan modulleras. Dessutom har vi fokuserat vår forskning på tumörlokaliserad immunterapi och speciellt på blåscancer. Syftet med detta är att lokalt förbättra immunaktiveringen i tumörmikro-miljön och i lymfkörteln, samtidigt som vi önskar undvika onödig systemisk aktivering och därigenom minmera autoimmuna reaktioner. Blåscancer är unikt eftersom man kan gå in och behandla blåscancer lokalt i blåsan, vid tidig sjukdom eller vid inoperabel sjukdom.

Figur , Photo: Iliana Kerzeli

Figur 1 visar två bilder där tumörer som växar lokalt i blåsan också växer i närvaro av T celler.  Vi utvecklar för närvarande en ny blåscancermodell och karaktäriserar den modellen sida vid sida med det MB49 modellen.Vi använder också modellsystemen för att utvärdera nya immunterapier och kombinationer av dem.

Vi arbetar också med ett nytt och spännande läkemedelsutvecklingsprojekt i samarbete med ”SciLifeLab Drug Discovery and Development platform”. För mer information se: https://www.scilifelab.se/platforms/ddd

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-12-05