Biologiska läkemedel

Proteindesign mot neurodegenerativa sjukdom och immunterapi mot cancer.

Protein- och peptidläkemedel

En av de viktiga milstolparna för proteinfältet var den framgångsrika produktionen av rekombinant insulin för behandling av diabetes, det har följts av framgångsrik produktion av chimära antikroppar, humaniserade antikroppar och numera helt humana antikroppar som kan behandla en rad olika sjukdomar. Fagdisplay-tekniken tillsammans med avancerade strategier att skapa rekombinanta protein har avancerat immunterapifältet sedan tidigt 2000-tal. Nya mål för terapier och nya proteinläkemedelsformat utvecklas konstant. Dessa nya terapier tillsammans med nya strategier för att leverera protein läkemedel, för att öka effektiviteten och minimera toxiciteten, är nyckeln till att vi i fortsättningen ska kunna förbättra livet för fler patienter.
Protein- och peptidläkemedelsgrupperna som leds av biträdande lektorer Greta Hultqvist och Sara Mangsbo har sin bas i protein/peptidläkemedelsterapier med fokus på att använda passiva och aktiva immunterapi-strategier för att behandla sjukdomar som Alzheimers sjukdom och blåscancer. Deras arbete bygger på innovativa strategier för att förbättra proteinläkemedel samt avancerad karakterisering av de biologiska mekanismer som leder till terapeutisk effekt av de nya läkemedlen. 

Senast uppdaterad: 2022-10-24