Utrustning

Inom Biofarmaci gruppen har vi följande instrument och expertiser.

Vi har ett speciellt lab för allt arbete med cytostatiska (cell-dödande) material. "Cytolabbet" är fullt utrustat med bland annat:

  • Dragskåp & LAF-bänk
  • Vågar, värmeskåp, kyl, frys och centrifug
  • μDISS profiler (pION)
  • UPLC-MS (Waters)
  • Zeiss AXIO Vert A1 mikroskop

UPLC-MS

Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) - Mass Spectrometry (MS) är ett analysverktyg som tillåter oss studera komplexa prov på molekylär nivå. Vi kan separera molekyler i en blandning och bestämma deras vikt.

SDi2

Surface Dissolution Imaging (SDi2) instrumentet tillåter oss studera frisättning från tabletter, pulver och andra typer utav formuleringar i real tid genom användningen av ultraviolet (UV) ljus

Bild tagen av Oliver Degerstedt & Fredrik Kullenberg

Samarbeten

Biofarmaci gruppen samarbetar regelbundet med forskningsgrupper inom neurovetenskap/fysiologi,  fysikalisk kemi och medicinsk cell biologi, samt läkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Karolinska sjukhuset i Solna. Vi har sedan flera år också jobbat med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) när det gäller utvecklandet av analysmetoder i våra projekt.
 

Senast uppdaterad: 2022-10-24