Pulmonär Administrering

Grundläggande parametrar för absorption av inhalerade läkemedel

Inhalation av läkemedel är ett populärt administreringssätt för att behandla lokal lungsjukdomar så som astma och KOL, men det finns även ett ökat intresse för att administrera läkemedel via lungorna för att behandla systemiska sjukdomar. För att bättre kunna prediktera faktorer så som dosering, effekt och biverkningar behövs ökad kunskap om de grundläggande parametrar som är involverade i absorptionen av inhalerade läkemedel.

Figur 1. Översikt över mekanismerna involverade i absorption av läkemedel i lungan; läkemedelsupplösning, permeation, vävnadsretention och clearance. (Illustrering av Johanna Eriksson)

Syftet med projektet är att öka den mekanistiska förståelsen av läkemedelsadministrering och absorption av läkemedel via lungan. Detta kommer att erhållas genom att utveckla och utvärdera in vitro, ex vivo och in silico modeller, med fokus på läkemedelsupplösning, membran permeabilitet och vävnadsretention.

Förväntade resultat av projektet är att utveckla mekanistiska biofarmaceutiska modeller och erhålla ny kunskap vilket kommer vara viktigt för utvecklingen av nya inhalerade läkemedelsprodukter.

Detta projekt är en del av Swedish Drug Delivery Forum

Senast uppdaterad: 2022-10-24