Parenteral Administrering

Vår forskning har som mål att förbättra behandlingen för den vanligaste typen (80-90%) av levercancer, även känd som hepatocellulär carcinom eller HCC. Vi har sedan starten 2011 utvärderat nuvarande behandlingsmetoder för intermediär HCC, genom att bland annat genomföra flera in-vitro och in-vivo studier samt en klinisk studie.

Sedan 2017 jobbar vi med att utveckla nya innovativa formuleringar för att förbättra behandlingseffekten samt reducera bi-effekterna.
 

Bakgrund - TACE

Transarteriell kemoembolisering (TACE) är en av de vanligaste behandlingarna för intermediär HCC. Denna behandling brukar ges som antingen en emulsion eller en mikropartikel formulering som administreras intra-arteriellt nära tumören i levern (se bild). Båda formuleringarna är laddade med det cytostatiska preparatet Doxorubicin (DOX). Artären i fråga förser tumören och resten av levern med syrerikt blod och båda dessa formuleringar har som mål att täppa igen mindre blodkärl för att på så sätt skapa en emboliserad (syre-fattig) miljö. När de sedan är på plats så släpps DOX ut för att ta död på tumörcellerna.

Även om detta låter smart i teorin så har forskning visat att TACE behandlingen endast förlänger livet med några få månader och kan därför anses vara en palliativ behandlinsmetod för HCC patienter.

Utvärdering av kliniska formuleringar

Vi har sedan 2011 jobbat med att utvärdera dessa två kliniskt relevanta formuleringar som regelbundet används för att behandla patienter med HCC. Vi har utvecklat flera in-vitro metoder för att studera läkemedelsfrisättningen på detaljnivå och har använt matematiska modeller för att förklara skillnader och likheter. Flera in-vivo studier inklusive en klinisk studie har hjälpt oss att korrelera och modellera våra in-vitro och in-vivo data för att få en bättre förståelse för hur emulsionen och mikropartiklarna beter sig i kroppen. Läs mer i våra publikationer om du vill veta mer!

Nya innovationer

Sedan 2017 jobbar vi med att utveckla nya innovativa mikro- och nano-formuleringar för att förbättra behandlingen av HCC. Vi har nanopartiklar som fokusområde och i bilden här bredvid kan ni se en illustrering av en partikel i nanometerstorlek som är laddad med DOX och utrustad för att dels undvika kroppens immunförsvar och dels söka upp rätt celler (tumör i levern).

Illustrering av Fredrik Kullenberg

Kontakta oss (Oliver & Fredrik) gärna om du vill veta mer!

Senast uppdaterad: 2022-10-24