Oral Administrering

Biofarmaci gruppen har en lång tradition av att undersöka och identifiera faktorer som reglerar oral absorption. Under de senaste 30 åren har en rad olika prekliniska och kliniska modeller etablerats, raffinerats och använts. Dessa modeller sträcker sig från transportanalyser i cellmonolager till in situ mänskliga intestinala perfusioner, med hjälp av den revolutionerande Loc-I-Gut tekniken. Alla absorptionsstudier stöds av gruppens välutvecklade analytiska metoder, som inkluderar UPLC-UV och UPLC-MS-MS, och i kombination med omfattande farmakokinetiska bedömningar och biofarmaceutisk modellering.

Forskningen är för närvarande inriktad på att förstå mekanismerna bakom absorptionen av nanoformuleringar och dåligt genomträngande läkemedelsmolekyler, samt hur man kan utnyttja dessa upplevda svagheter för att öka biotillgängligheten, för att skapa bättre läkemedel - nu och i framtiden.

Kontakta oss (David & Karsten) gärna om du vill veta mer!

Senast uppdaterad: 2022-10-24