Fördjupningsprojekt

I det här forskningsområdet fokuserar vi vår forskning på transport och metabolism av olika läkemedel och deras metaboliter i olika kroppsorgan. Arbetet sker i samarbete med biokemister, fysiologer, läkemedelskemister, analytiska kemister och kliniska forskare inom gastroenterologi, onkologi och neurologi. Forskningsledare är Hans Lennernäs.

Man kan också söka fördjupningsprojekt/examensarbeten i  den centrala databasen för fördjupningsprojekt/ examensarbeten vid fakulteten för medicin och farmaci 

Länk till allmän information om projektarbete/examensarbete vid institutionen.

Länk till Projektportalen, Farmaceutiska Fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-10-24