A cluster of taurocholate molecules in a lipid bilayer

Vår forskning

Forskningen på institutionen sker i ett flertal prominenta forskningsgrupper

Vår forskning

Institutionens forskning är fokuserad på läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt farmaceutisk partikel- och materialvetenskap. Forskningen sker i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige. För en översikt av våra forskningsprogram, se respektive avdelning.