Vår forskning

Institutionens forskning är fokuserad på läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt design och analys av kliniska prövningar. Forskningen sker i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige. För en översikt av våra forskningsprogram, se respektive forskargrupp. 

Senast uppdaterad: 2022-10-24